Komercyjne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o.

Komercyjne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne oraz kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów halowych z pełnym zapleczem biurowym oraz socjalnym, w szczególności chłodni, mroźni, przechowalni owoców oraz przechowalni warzyw. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz materiałom pochodzącym od renomowanych producentów realizowane przez nas projekty spełniają stawiane przed nimi wymagania pozostając przy tym całkowicie bezpiecznymi obiektami budowlanymi.

Na etapie planowania oferujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań funkcjonalno-ekonomicznych wynikających ze specyfiki przeznaczenia obiektu (dostosowanie wielkości hali do potrzeb Inwestora, rodzaj wykorzystanej konstrukcji, dobór materiałów, ochrona przeciwpożarowa, rozwiązania instalacyjne) a także w zakresie wyboru technologii ukierunkowanej na typ oraz przeznaczenie inwestycji. W zakresie naszych usług znajduje się również wykonanie kompleksowego projektu budowlanego wraz z dopełnieniem wszelkich formalności urzędowych: mapy, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, operatu oddziaływania na środowisko, warunki zaopatrzenia w media, uzgodnienia i opinie urzędowe, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę rozpoczynamy kompleksowe wykonanie inwestycji wraz z technologią, które obejmuje roboty ziemne, konstrukcyjne betonowe, roboty wewnętrzne obejmujące m.in. instalacje elektryczne, sanitarne, sygnalizacji pożaru, alarmowe, a także budowlane oraz roboty zewnętrzne obejmujące zagospodarowanie terenu, linie zasilające, odgromowe itd.

Po zakończeniu prac budowlanych oferujemy Państwu również pomoc przy odbiorze obiektu przez służby państwowe oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wykonujemy także jako podwykonawcy prace budowlane związane ze stosowanymi przez nas technologiami w zakresie: